שאלון, שאלונים מתוקפים, מבחני אישיות, טפסים ונהלים


טפסים

ארגון

טופס סיכום שיחת משוב עם עובד
נוסח עברית (מתוך אתר: http://www.hrisrael.co.il/)

טופס הערכת מפעל/אירגון (מתוך תחרות למצוינות בבטיחות וגיהות)
נוסח עברית (מתוך אתר: המוסד לבטיחות ולגיהות)

רשימת טפסים של מערך משאבי אנוש - עזיבה, מחלה, השתלמות, נוכחות ועוד
נוסח עברית (מתוך אתר אונברסיטת בר אילן)

שונות

 • טפסים שונים משרד המסחר והתעשיה
  אגף הכספים – חשבות, איזורי פיתוח ועדיפות לאומית, אנשים עם מוגבלות, בחינות, תעודות, הגנת הצרכן, הורים יחידים, המדען הראשי, חונכות עסקית, חיילים משוחררים, יחסי עבודה - הסכמים קיבוציים, יחסי עבודה - סכסוכי עבודה, כוח אדם בשעת חרום, מאה - היחידה לפיתוח פדגוגי טכנולוגי, מה"ט - הנדסאים וטכנאים, מהנדסים ואדריכלים, מינהל כימיה, מינהל מוצרי צריכה, מעונות יום ומשפחתונים לגיל רך, מרכז ההשקעות, משקלות, מידות וסטנדרטים, ניהול איכותי, סחר חוץ – יבוא, סחר חוץ – יצוא, סחר חוץ – QIZ, עובדים זרים, עיצוב תעשייתי, פיקוח מחירים, פיקוח על עבודה, בטיחות, בריאות וגיהות בעבודה, פירסומים, קרנות סיוע לשיווק לחו"ל, קרן הערכות לחשיפה, רישוי עבודה, רשות לשיתוף פעולה תעשייתי -רשפ"ת- ICA, ICA Forms, רשם האגודות השיתופיות, תכנית ניצוץ, תקינה (מתוך אתר: משרד המסחר והתעשיה)

 • טפסי לשכת המהנדסים האדריכלים והאקדמאים
  טופס הצטרפות, טופס תשלום, בקשת הצטרפות לאגודת מהנדסי בטיחות , טופס הצטרפות לסטודנטים ובוגרים (עם סיום הלימודים) (מתוך אתר: לשכת המהנדסים)

 • טפסי אגף כוח אדם בהוראה
  בקשה להענקת רשיון לייעוץ, בקשה להעניק רשיון הוראה/ היתר לגשת לבחינות השלמה, בקשה לקביעת דרגה, ותק וגמול השתלמות, בקשה לאישור גמול השתלמות עבור יצירות אמנות, בקשה לאישור פרסומים לניקוד וגמול השתלמות, בקשה לאישור חופשה בשכר לצורך נסיעה בתפקיד, הצהרה בגין העדרות בשל מחלת הורים, בקשה לאישור תשלום משכורת על חשבון ימי מחלה צבורים בגין מחלת בן משפחה, בקשה למענק מקרן ימי מחלה לעובדי הוראה, בקשה לתוספת ימי מחלה במחצית המשכורת בשכר, קרן סיוע לחברי ארגון המורים העל יסודי, קרן סיוע לחברי הסתדרות המורים, בקשה לעבודה במוסד חינוך רשמי- יסודי וחט"ב, בקשה לאישור חופשה בשכר לצרכי השתלמות, בקשה לחופשה/ העברה, אישור להוראה כמורה מרכז מקצוע בחטיבת הביניים, הצגת מועמדות למשרת ניהול, אישור מורה מרכז מקצוע בבית ספר על יסודי שש שנתי, בקשה לשעות נוספות, אישור פיצוי פיטורין, בקשת תביעה לגמלה, דוח תקופות עבודה, הגדלת זכויות שירות לצורך גמלה, פרישה מוקדמת לעובדי הבעלויות של מוסדות חינוך, צירוף שירות קודם במדינה, רישיון עיסוק בהוראה, רכישת זכויות לגמלה, כתב היתר(מתוך אתר: משרד החינוך)

 • טפסי עיריית חיפה
  טפסי בניה, היתרי חפירה, טופס בקשה לסילוק פסולת, עקירת עצים, פרטי מתנדב למשמר האזרחי, שלטים (מתוך אתר: עיריית חיפה)

 • טפסי המשרד להגנת הסביבה
  מים ונחלים/ צווי הרשאה לנחל, קרקעות מזוהמות, לחימה במזיקים, פניות הציבור, היתרי הזרמה / הטלה לים, ים וחופים, קרינה מייננת, קרינה בלתי מייננת, חומרים מסוכנים, הצטרפות למערך מתנדבים , אסבסט - טפסים שונים, פסולת ומיחזור - טפסים שונים (מתוך אתר: המשרד להגנת הסביבה)

 • רשימת טפסים של מערך משאבי אנוש, אוניברסיטת בר-אילן
  (מתוך אתר: אוניברסיטת בר-אילן)

 • טפסים פרויקט חינוך פר"ח
  (מתוך אתר: פר"ח)

 • חיפוש טפסים לפי משרדים ורשויות
  (מתוך אתר: פורטל השירותים והמידע הממשלתי)


שאלונים פסיכולוגיים והתנהגותיים | שאלונים ארגוניים וראיון עבודה | שאלונים בחינוך | מבחני אישיות ובחן את עצמך | שאלוני בריאות ותזונה | שאלוני שעשוע | מקורות לסקרים ושאלונים | מבחנים | טפסים | טבלאות שכר | כלים וקישורים | אינדקס