שאלון, שאלונים מתוקפים, מבחני אישיות, טפסים ונהלים


מבחנים

בניית מבחנים

המבחן בודק שינויים קוגניטיביים שחלו אצל הלומד.
למבחן מספר חסרונות כמכשיר מדידה
  1. אין אף מבחן שמודד את כל השינויים הקוגניטיביים, הוא לא מכסה את כל השינויים הקוגניטיביים ועם זאת קובעים איתו החלטות גורליות. ככל שיש יותר שאלות על פחות חומר הלמידה טובה יותר.
  2. המבחן לא תמיד מראה או מגלה את השינויים הקוגניטיביים מאחר ותלמידים בזמן מבחן לא פועלים במצבם הטבעי אלא בלחץ מתח או חרדה.
  3. במבחנים ממספרים את החשיבה הקוגניטיבית – ידע, זכרון, הבנה ונותנים להם מספרים.
מבחן טוב נמדד במספר מאפיינים:
  1. פרופורציה בין שאלות המבחן לבין התכנים והמטרות של ההוראה
  2. התאמה בין שאלות סוג המבחן לבין התהליכים הנמדדים במבחן. שאלות המתייחסות לחשיבה מסועפת אסוציאטיבית או שאלות המתייחסות לחשיבה ממוקדת. חשוב לדעת איזה סוג של חשיבה אנו מפעילים ומה המטרה שלנו.
  3. התאמה בין שאלות סוג המבחן לבין האינפורמציה שאנו זקוקים לה


שאלונים פסיכולוגיים והתנהגותיים | שאלונים ארגוניים וראיון עבודה | שאלונים בחינוך | מבחני אישיות ובחן את עצמך | שאלוני בריאות ותזונה | שאלוני שעשוע | מקורות לסקרים ושאלונים | מבחנים | טפסים | טבלאות שכר | כלים וקישורים | אינדקס