אתר שאלונים וטפסים


הסכמים וחוזים בנושא עסקים

שותפות


הסכם יסוד שותפות (מתוך אתר: הרשות לעסקים קטנים ובינוניים)

הסכם יסוד שותפות (ראה עמוד 33 בקובץ, מתוך אתר: הרשות לעסקים קטנים ובינוניים)

שמירת סודיות


התחייבות שמירת סודיות/הסכם סודיות (מתוך אתר: פטנטים)

טופס התחייבות שמירת סודיות (מתוך אתר: מפיק)

הסכם שמירת סודיות מצגת (מתוך אתר: בית משותף)

הקמת עסק, שכירות עסק, מכירת עסק


הסכם למכירת עסק (ראה עמוד 13 בקובץ, מתוך אתר: הרשות לעסקים קטנים ובינוניים)

הסכם מייסדים להקמת חברה (ראה עמוד 39 בקובץ, מתוך אתר: הרשות לעסקים קטנים ובינוניים)

הסכם זיכיון, סוכן, ספק


הסכם זיכיון (ראה עמוד 3 בקובץ, מתוך אתר: הרשות לעסקים קטנים ובינוניים)

הסכם סוכנות ושיווק בלעדי (ראה עמוד 17 בקובץ, מתוך אתר: הרשות לעסקים קטנים ובינוניים)

הסכם ספק מזמין (ראה עמוד 27 בקובץ, מתוך אתר: הרשות לעסקים קטנים ובינוניים)

דיני האינטרנט


מדיניות פרטיות (מתוך אתר: דיני אינטרנט)

הסכם משתמש לאתר תוכן (מתוך אתר: דיני אינטרנט)

הערה: ההסכמים כולם מובאים כדוגמא בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ ו/או חוזה שניתן להסתמך עליו. ההסכמים והחוזים מכילים בתוכם סוגיות אשר לא ניתן לצפותן מראש ולפיכך יש להיוועץ עם מומחה בטרם חתימה על חוזה כלשהו. מדובר בדוגמא כללית וכוללנית אשר אינה מתאימה בהכרח לכל מקרה. יש להתאים כל חוזה לנסיבות המתאימות בכל מקרה ומקרה.