אתר שאלונים וטפסים


טפסים בנושא משפחה

פונדקאות, נשיאת עוברים


הטפסים הנחוצים להתחלת תהליך פונדקאות-גוזלים
בקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים, תצהיר לאם המיועדת, תצהיר לאב המיועד, תצהיר למועדמת לאם הנושאת, דרישות רפואיות מההורים, אנמנזיה גניקולוגית, דרישות רפואיות לאם נושאת, הצהרת רופא מומחה

mamy club-טפסים נחוצים להתחלת תהליך פונדקאות
תצהיר לאם המיועדת, תצהיר לאב המיועד, תצהיר למועמדת לאם הנושאת, דרישות רפואיות מההורים המיועדים, אנמנזיה גניקולוגית/מיילדותי לאם המיועדת, דרישות רפואיות ממועמדת להיות לאם נושאת, הצהרת רופא מומחה במיילדות וגניקולוגיה

פונדקאות-נהלים, טפסים ואישורים
בקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים, תצהיר לאם לאב, חוק ההסכמים לנשיאת עוברים ועוד

אימוץ

טופס הגשת בקשה לאימוץ-הנר עופר

צוואה ירושה

צו ירושה - הנחיות ומידע למגיש בקשה לצו ירושה
טופס 1 - בקשת צו ירושה (תקנה 14 (א) לתקנות הירושה) טופס 3א - הודעה ליורש על פי דין (תקנה 14 (ב)(4) לתקנות הירושה)

צו קיום צוואה - הנחיות ומידע למגיש בקשה לצו קיום צוואה
טופס 2 - בקשת צו קיום צוואה (תקנה 14(א) לתקנות הירושה) טופס 3 - הודעה ליורש על פי הצוואה (תקנה 14 (ב)(4) לתקנות הירושה)

טפסים בנושאי צו ירושה, קיום צוואה וניהול עזבון
בקשה למתן צו ירושה, בקשה למתן צו קיום צוואה הודעה ליורש על פי דין - טופס 3א' , הודעה ליורש על פי צוואה - טופס 3, תצהיר תמיכה בבקשה לצו ירושה, תצהיר תמיכה בבקשה לצו קיום צוואה, בקשה למינוי מנהל עיזבון, פרטת העיזבון - טופס 11, דין וחשבון כספי על ניהול עיזבון . מתוך אתר: ירושה.נט

הערה: ההסכמים כולם מובאים כדוגמא בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ ו/או חוזה שניתן להסתמך עליו. ההסכמים והחוזים מכילים בתוכם סוגיות אשר לא ניתן לצפותן מראש ולפיכך יש להיוועץ עם מומחה בטרם חתימה על חוזה כלשהו. מדובר בדוגמא כללית וכוללנית אשר אינה מתאימה בהכרח לכל מקרה. יש להתאים כל חוזה לנסיבות המתאימות בכל מקרה ומקרה.