אתר שאלונים וטפסיםטפסים בנושא עבודה והעסקה

טופס 101-כרטיס עובד

טופס דיווח על תאונת עבודה (מתוך אתר: מפיק)

טפסים נהלים ושאלונים-פורטל משאבי אנוש
101/130 - כרטיס עובד, דף עזר למילוי פורמט הגדרות תפקיד, דרישה לעובד חדש, הסכם התקשרות עם חברת כוח אדם, ליווי עובד חדש, מכתב דחיית מועמד, מעקב אחר מועמדים, סיכום ראיון, קליטת עובד, שאלון ראיון, שאלון ממליצים, שאלון פרטי מועמד, תיאור עיסוק, תנאי העסקה, הדרכה לעובד, הסמכת עובד, מעקב הדרכה, הודעה על יציאה למילואים, המלצה למענק על מצוינות, המלצה עובד מצטיין, ראיון עזיבה, ויתור סודיות על תוצאות מבחנים, שכר- הודעת מעביד על תשלום מענק, בקשה להלוואה, בקשת חופשה, פורמט בניית נהלי איכות ועוד.

הערה: ההסכמים כולם מובאים כדוגמא בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ ו/או חוזה שניתן להסתמך עליו. ההסכמים והחוזים מכילים בתוכם סוגיות אשר לא ניתן לצפותן מראש ולפיכך יש להיוועץ עם מומחה בטרם חתימה על חוזה כלשהו. מדובר בדוגמא כללית וכוללנית אשר אינה מתאימה בהכרח לכל מקרה. יש להתאים כל חוזה לנסיבות המתאימות בכל מקרה ומקרה.