אתר שאלונים וטפסיםהסכמים וחוזים בנושא עבודה, העסקה ושירות

חוזה עבודה


חוזה עבודה אישי ומדריך עזר למחפשי עבודה
(ראה חוזה עבודה בסוף הקובץ) (מתוך אתר: מועצה אזורית מגידו)

חוזה עבודה-דוגמא

חוזה עבודה -מוסדות חינוך

דוגמא נוסח הודעה לעובד (תנאי עבודה)
(מתוך אתר: משרד התעשייה)

הסכם קיבוצי- הסתדרות לבין חב' לאספקת שרותי משאבי אנוש (מתוך אתר: משרד התעשייה)

צו הרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם
(מתוך אתר: משרד התעשייה)

העסקת עובדים זרים

הסכמי העסקה לעובדים זרים
(מתוך אתר: מסב)

טפסים ומידע שימושי נוסף לעובדים זרים
(מתוך אתר: מסב)

הערה: ההסכמים כולם מובאים כדוגמא בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ ו/או חוזה שניתן להסתמך עליו. ההסכמים והחוזים מכילים בתוכם סוגיות אשר לא ניתן לצפותן מראש ולפיכך יש להיוועץ עם מומחה בטרם חתימה על חוזה כלשהו. מדובר בדוגמא כללית וכוללנית אשר אינה מתאימה בהכרח לכל מקרה. יש להתאים כל חוזה לנסיבות המתאימות בכל מקרה ומקרה.זכויות עובדים במקום עבודתם

מספר נתונים בקצרה לגבי זכויות עובדים במקום עבודתם
נכתב על ידי מאיר ברטלר [ 05/12/2006 ]

בעקבות שאלות רבות שנשאלנו להלן בקצרה מספר נתונים לגבי זכאות עובדים לחופשה, לדמי הבראה, לשכר מינימום ולכספי תגמולי ביטוח המנהלי במקרה של פיצויים פיטורים

1. חופשה שנתית: חוק חופשה שנתית, התשי"א - 1951 קובע כי כל עובד זכאי לחופשה על פי החוק. סעיף 3 לחוק קובע את אורך החופשה: בעד כל אחת מ - 4 השנים הראשונות - 14 יום בעד השנה החמישית - 16 יום בעד השנה השישית - 18 יום בעד השנה השביעית - 21 יום בעד השנה השמינית ואילך - יום נוסף לכל שנת עבודה עד לחופשה של 28 יום. לגבי עובד שעבד פחות מ - 200 יום בשנה יחושבו ימי החופשה לפי חלק יחסי ממספר הימים דלעיל, כיחד מספר ימי העבודה בפועל למספר 200.

2.דמי הבראה: הזכות לדמי הבראה היא זכות נלוות לעבודה. עובד זכאי לדמי הבראה אף לאחר סיומם של יחסי עובד ומעביד. הזכות לקבלת דמי הבראה נבחנת על ידי צווי ההרחבה שהיו קיימים שעה שהיא נוצרה. דמי הבראה ניתן לשלם פעם בשנה ואפילו לפצלם. תשלום דמי הבראה לאחר סיום העבודה נחשב כפדיון דמי הבראה. בכדי לזכות בדמי הבראה על העובד להוכיח כי עבד לפחות שנה אחד אצל אותו מעביד.

3. שכר מינימום: בעניין זה קובע חוק שכר מינימום שהוא חוק קוגנטי כי עובד במשרה מלאה ועובד במשרה חלקית, באופן יחסי, זכאים לשכר מינימום. שכר המינימום מתעדכן מידי פעם כפי שמפורסם ברשומות. שכר המינימום כולל שכר יסוד או שכר משולב. תוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו כאשר לא יובאו בחשבון תוספת משפחה, תוספת ותק, תוספת בגין משמרות, פרמיה מדידה, מוסכמת, קבועה או קבוצתית, משכורות וכו', מענקים על בסיס שנתי, והחזר הוצאות לרבות הוצאות כלכלה אש"ל ונסיעות שמשלם מעביד. סעיף 3 ב' (3) לחוק. נטל ההוכחה היא על המעביד החייב בניהול פנקסים מסודרים. חוק זה נושא בחובו גם סנקציות פליליות וגם סנקציות אזרחיות.

4. ביטוח מנהלים ופיצויי פיטורים: סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע כי תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע או אם תשלום כאמור אושר בצו על ידי שר העבודה ובמידה שאושר. יש לשים לב כי במקרים רבים ההפרשות לתגמולים אינם מכסים את מלוא פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד. כדאי גם לבדוק את תנאי השחרור לעובד של כספי פיצויי הפיטורים בקופות התגמולים למיניהן. האמור לעיל מובא בתמציתיות ובקיצור ואין הוא מהווה חוות דעת משפטית או אחרת או המלצה מכל סוג שהוא.

אודות הכותב: עו"ד שמואל ברטלר הינו שותף במשרד עורכי דין ברטלר המתמחה בין השאר במקרקעין, מיסוי מקרקעין, דיני עבודה, חוזים, ליטיגציה ומשפט אזרחי.
מקור המאמר: www.Articles.co.il - מאמרים לשימוש חופשי