אתר שאלונים וטפסים


הסכם גירושין (מאת עו"ד ערן עזרא)

עו"ד ערן עזרא מגשר בענייני גירושין
עו"ד עזרא עוסק בתחום דיני המשפחה. ניהול תיקי גירושין מורכבים, חלוקת רכוש, משמורת, מזונות, כתובה, נישואין אזרחיים, הסכמי ממון, צוואות, ירושות, ידועים בציבור, הגירת ילדים, אימוץ ילדים.
עו"ד עזרא הינו מגשר, מרצה, התמחה בפרקליטות הפלילית של מחוז מרכז, בעל ניסיון רב בניהול תיקים בתחום דיני המשפחה, בעל תואר שני במנהל עסקים מהאונ´ העברית (בהצטיינות), תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות), ויועצה המשפטי של עמותת ג.ר.נ.י.ת, היוזמת ומקדמת חקיקה בתחום ענייני הגירושין בכנסת ישראל. מייל : eranelaw@gmail.com אתר: www.forgetit.co.il

חזרה להסכמי משפחה

פורמט זה של הסכם הממון מהווה אך את העקרונות הכלליים לסיכום הנקודות המרכזיות. המתווה לא מתאים לכל זוג, ומומלץ מאוד, להיוועץ בכל מקרה ומקרה עם עו"ד המתמחה בהסכמי ממון. אין דוגמא זו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

הסכם גירושין


שנערך ונחתם ביום _____לחודש __________ 2011

בין: _________ , ת.ז: ___________
מכתובת ________
מצד אחד

לבין: _________ , ת.ז: __________
מכתובת _________ מצד שני

הואיל:    והצדדים נישאו זה לזו כדת משה וישראל בתאריך ________ .

והואיל:    ומנישואיהם נולדו הקטינים:

(להלן: "הקטינים ו/או הילדים").


והואיל:    ונישואי הצדדים הגיעו למשבר שלא ניתן לאיחוי, ולכן הצדדים מסכימים להתגרש זה מזו כדת משה וישראל.

והואיל:    ובעקבות המחלוקות הגישו הצדדים זה נגד זו תביעות.

והואיל:    והצדדים מעוניינים במסגרת הסכם זה להסדיר את כל ענייני הרכוש, מכל מין וסוג, מזונות, משמורת, הסדרי הראייה, ולהסדיר בהסכמה את כל העניינים הנובעים מהנישוא ים או כרוכים בגירושין.

הצדדים מסכימים כדלקמן:


 1. המבוא להסכם הגירושין מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 2. מוסכם שבמסגרת הסכם גירושין זה יוסדרו כל הנושאים הרכשויים, והסכם זה יהיה היחיד שיחייב את הצדדים.
 3. מוסכם שהסכם זה יוגש מייד לאחר החתימה עליו, לאישוו מתן תוקף של פסק דין בבית המשפט לענייני משפחה.
פרק הגירושין:
 1. מוסכם שהצדדים יגישרו מייד לאחר אישור ההסכם בקשה משותפת לגירושין בבית הדין הרבני האזורי.
 2. הצדדים מתחייבים להופיע בבית הדין לכל הדיונים, ולהישמע להוראות בית הדין בכל ענייני הגירושין וסידור הגט.
 3. הבעל מתחייב ליתן לאישה גט והאישה מתחייבת לקבלו במועדים שייקבעו על ידי בית הדין.
 4. בכפוף לסידור הגט מוותרת האישה על מזונותיה וכתובתה.
 5. הסכמתם של הצדדים לגירושין היא מעיקרי ההסכם.
 6. האגרות לבית הדין ולבית המשפט ישולמו על ידי הצדדים בחלקים שווים.
אפוטרופסות ומשמורת
 1. שני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של הקטינים.
 2. הקטינים יישארו במשמורתה אמם עד הגיעם לגיל 18 שנים.
 3. הצדדים יגדלו את הקטינים לאהבת אם ואב, ולא ידברו סרה איש כנגד משנהו.
 4. הצדדים יגרמו ליחסים טובים בין כל אחד מההורים לקטינים.
 5. הצדדים יעדכנו זה את זו בכל הנוגע לקטינים ויקבלו במשותף החלטות הנוגעות לחינוך ובריאות.
 6. הסדרי הראייה של האב עם הקטינים:
ההסדר המקובל - פעמיים באמצע שבוע וכל סוף שבוע שני. מחצית מהחופשות והחגים.
 1. הצדדים יאפשרו לקטינים לשמור על קשר טלפוני רציף עם כל אחד מההורים.
 2. מקום מושב הקטינים יהיה בישראל.
מזונות הקטינים
 1. יש להגדיר סכום מזונות ומדור בהתאם להכנסות הצדדים, גיל הקטינים, צרכיהם ורמת חייהם.
יש להגדיר השתתפויות – הוצאות חינוך, קייטנות, חוגים, והוצאות רפואיות חרידות.
 1. בד"כ הצדדים מתחלקים בחלקים שווים בתשלומי ההוצאות הרפואיות החריגות שאינן מכוסות על ידי הביטוח הרפואי המשלים.
 2. סכום המזונות מוצמד למדד המחירים לצרכן, ומעודכן אחת ל-3 חודשים.
 3. מגיל 18 ועד ל – 21 או סיום השירות הצבאי נהוג לקבוע שליש מהסכום ששולם ערב הגיעו של הקטין לגיל 18.
דירת המגורים
 1. על שם הצדדים בחלקים שווים, דירת מגורים שכתובתה _____________ , הידועה כגוש ____________ , חלקה ____________ . על הדירה רובצת משכנתא בסכום של כ - ______________ לטובת בנק ___________ .
 2. יש להגדיר האם הדירה נמכרת וכיצד מתחלקים בתמורה.
מיטלטלין
 1. נהוג שלמעט חפצים אישיים של הצדדים והקטינים, היתר מחולק בחלקים שווים.
יתר הרכוש
 1. חשבונות בנק – על הצדדים לקבוע מנגנון לחלוקת יתרת החובה/זכות בחשבונות הבנק.
 2. רכב – על הצדדים לקבוע מנגנון לחלוקת הרכבים.
 3. זכויות – פרק חשוב מאוד הוא הזכויות הסוציאליות של הצדדים, מכל מין וסוג, לרבות מענקי פרישה, קופות גמל, קרנות השתלמות, ימי מחלה, ימי חופשה, פיצויים ועוד.
 4. עסקים עצמאיים.
 5. יאכטות, מגרשים, נכסי נדלן, חברות, וכל רכוש אחר מכל מין וסוג.
סילוק תביעות הצדדים ושונות
 1. נהוג להסכים שאין מעבר להסכם הגירושין תביעות ו/או דרישות נוספות.
 2. נהוג לציין שהצדדים קראו את הסכם הגירושין, הבינו את משמעויותיו, וחתמו עליו מרצון חופשי וללא כפייה.

ולראיה הצדדים חותמים:

_______________________       ____________________
בעל                                             אישה


הערה: ההסכמים כולם מובאים כדוגמא בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ ו/או חוזה שניתן להסתמך עליו. ההסכמים והחוזים מכילים בתוכם סוגיות אשר לא ניתן לצפותן מראש ולפיכך יש להיוועץ עם מומחה בטרם חתימה על חוזה כלשהו. מדובר בדוגמא כללית וכוללנית אשר אינה מתאימה בהכרח לכל מקרה. יש להתאים כל חוזה לנסיבות המתאימות בכל מקרה ומקרה.