אתר שאלונים וטפסים


דוגמא לצוואה (מאת עו"ד ערן עזרא)

עו"ד ערן עזרא מגשר בענייני גירושין
עו"ד עזרא עוסק בתחום דיני המשפחה. ניהול תיקי גירושין מורכבים, חלוקת רכוש, משמורת, מזונות, כתובה, נישואין אזרחיים, הסכמי ממון, צוואות, ירושות, ידועים בציבור, הגירת ילדים, אימוץ ילדים.
עו"ד עזרא הינו מגשר, מרצה, התמחה בפרקליטות הפלילית של מחוז מרכז, בעל ניסיון רב בניהול תיקים בתחום דיני המשפחה, בעל תואר שני במנהל עסקים מהאונ´ העברית (בהצטיינות), תואר ראשון במשפטים (בהצטיינות), ויועצה המשפטי של עמותת ג.ר.נ.י.ת, היוזמת ומקדמת חקיקה בתחום ענייני הגירושין בכנסת ישראל. מייל : eranelaw@gmail.com אתר: www.forgetit.co.il

חזרה להסכמי משפחה

צוואה זו מהווה דוגמא לעקרונות כלליים בלבד.
היא אינה מהווה בשום אופן תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין. מומלץ לערוך את הצוואה באמצעות עורך דין המתמחה בתחום בצורה יסודית, ומדויקת, לרבות כל הכללים המקובלים, כך שהצוואה תגשים את מטרת המצווים.

דוגמא לצוואה


הצהרה כללית שמתחילה בכך שאדם לא יודע את מועד המוות, ובשל כך שהוא רוצה בעודו בחיים לצוות את ההחלטות לגבי רכושו, ולגבי יתר נכסיו.

החתום מטה _________ , בעל תעודת זהות ____________ , מצהיר שבהיותו בדעה שפויה, וצלולה, שהוא מוכשר מכל הבחינות שדרושות, לצוות מרצון טוב וחופשי ובלי לחץ או אונס כדלקמן:
 1. החתום יכול להצהיר שהוא שומר לעצמו זכות לחזור בי בעל עת מהצוואה הזו, לגרוע ממנה חלקים או להוסיף עליה וכל עוד הוא לא עשה כן, תהא הצוואה הזו תקפה.
  יש לבחון אם יש היבטים מיוחדים בצוואה שיש צורך להדגישם.
 2. בדרך כלל המצווה מצהיר כי הוא נותן ליורשיו וליתר הזוכים את נכסי העיזבון מיום המיתה.
  היורש מחלק את נכסי העיזבון כראות עיניו. יש לבחון את ההיבטים הרלוונטיים בחלוקה, כך לדוגמא יש לצוות ליורשים, ספציפיים, וליתן מצב שבו גם הם הולכים לעולמם.
 3. המצווה בדרך כלל, מצווה שמתוך הכספים/הרכוש שהוא ישאיר לאחר פטירתו, יופרשו קודם כל הסכומים לכבודו: הלוויה, הקמת מצבה על קבר, וכו'.
  יש צורך לבחון את עניין החובות לכשיהיו בכדי למנוע מאבקים מיותרים.
 4. להלן פירוט הרכוש אשר אני מצווה ומוריש:
  1. דירות/נכסים/מגרשים
  2. רכבים
  3. חשבונות בנק
  4. כספים/חסכונות
  5. זכויות סוציאליות מכל מין וסוג
  6. כל יתר הרכוש לרבות חברות, זכויות, מניות , אופציות וכו'
 5. מקובל (אך אין חובה בכך) לצוות את העיזבון לבן הזוג, ולהיפך.
 6. מקובל (ושוב אין חובה בכך) לצוות שבמידה וגם בן הזוג יילך לעולמו, נכסי העיזבון יופנו לילדים או לנכדים לצדדים אחרים.
 7. יש לציין במפורש - צוואתי זו הינה היחידה והבלעדית וזהו רצוני המוחלט והאחרון.
 8. יש לציין במפורש - שכל הכתוב נעשה מרצונו הגמור של המצווה, בדעה מיושבת, שתחול שעה אחת קודם עם פטירותו. יש להדגיש כי הצוואה הזו היא שתקבע.
ולראיה בא על החתום המצווה ____________ יום_____________ חודש_____ שנה _____.
יש לציין שהצוואה נחתמה מרצונו הטוב והחופשי של המצווה, וללא כל השפעה של לחץ או כפייה, ושהצוואה תיחתם בנוכחותם של שני עדים, שיצהירו גם הם זאת.
חתימתם של שני העדים. לרבות תאריך מדויק.
______________________                             ______________________
עד                                                        עד


הערה: ההסכמים כולם מובאים כדוגמא בלבד ואינם מהווים ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ ו/או חוזה שניתן להסתמך עליו. ההסכמים והחוזים מכילים בתוכם סוגיות אשר לא ניתן לצפותן מראש ולפיכך יש להיוועץ עם מומחה בטרם חתימה על חוזה כלשהו. מדובר בדוגמא כללית וכוללנית אשר אינה מתאימה בהכרח לכל מקרה. יש להתאים כל חוזה לנסיבות המתאימות בכל מקרה ומקרה.